புதிய விடியல்!

புதிய விடியல்! எனக்கு மழை பிடிக்காது என்றாள் அம்மா! பொத்தல்களின் தூறலைப் பொத்திவைக்க பாத்திரம் இல்லையென்றாள்! ஈசான மூலையின் பரணுக்கடியில் அம்மாவும் நானும் அன்றொருநாள் அடைமழைப்பொழுதில்! கொட்டும் மழைத்தூறலில் வெளிச்சத்திற்கு வந்தது வறுமையின் சுவடுகள்! ஈர விறகின் புகைமூட்டத்தில் வெந்து தணிந்திருந்தது எங்கள் வயிற்றைப்போலவே அந்த அடுப்பும்! உயிர் பிரியும் தருணத்திற்காகக் காத்திருந்தது மண்ணென்ணெய் தீர்ந்த சிம்னி விளக்கு! ஐந்தாறு வரிசையாய் அடுக்கி வைத்திருந்த அடுக்குப்பானையில் விழும் மழைத்துளியின் சத்தம் வறுமையின் ஒப்பாரிச்சத்தமாய் எதிரொலித்தது! ரெட்டைத்திண்ணையில் வெள்ளாடுக்குட்டிகள்Continue reading “புதிய விடியல்!”