திருக்குறளில் இந்து சனாதன மறுப்பு- 2 – தோழர் வெற்றிச்செல்வன்

‘இந்து’ என்ற சொல் தொல்காப்பியத்திலோ, சங்க இலக்கியங்களிலோ, ஐம்பெருங்காப்பியங்களிலோ எதிலும் இடம்பெறவில்லை. ஏன், வேத, உபநிடதங்களிலேயே கிடையாது. வெள்ளைக்காரன் வைத்த பெயர்தான் ‘இந்து’ என்பது. 1799-இல் சர் வில்லியம் ஜோன்ஸ் என்ற ஆங்கிலேயர் தொகுத்த

அசுரன் நமக்கானவன் – பூ.கொ.சரவணன்

‘வெக்கை எதார்த்தமாகப் பிறந்ததுதான். பெரிய பின்னணி எதுவும் கிடையாது. நானறிய நடந்த கதை. பசுமையான இலையைப் பூச்சி கொறித்தது போல் ஒரு சிறுவனுக்கு நேர்ந்த கொடுமையான அனுபவங்களைக் கோர்த்து அவனது மனவெக்கையுடன் சொல்லனுமென்று ரெம்ப

தீபாவளி – தந்தை பெரியார்

அக்கிராசனர் அவர்களே, சகோதரிகளே, சகோதரர்களே, தீபாவளிப் பண்டிகை என்று கஷ்டமும் நஷ்டமும் கொடுக்கத்தக்க பணிடிகையொன்று வந்து போகின்றது. அதிலும் ஏதாவது அறிவுடைமை உண்டா என்று கேட்கிறேன். தீபாவளிப் பண்டிகையில் கதையும் மிக்க ஆபாசமானதும், இழிவானதும்,

1 2 3 4 35