பெங்களூரு இரண்டாம் தமிழ்நாடு

இயற்கை வளமும் மணங்குளிரும் எழிழும் நிறைந்த  கருநாடக மாநிலத்தின் தலைநகராக சரித்திரப் புகழ் வாய்ந்ததாக மைசூர¢ சிறந்து விளங்கியுள்ளது. இப்போது பூங்கா நகரம் என்றும் சிலிகான் சிட்டி என்றும் அழைக்கப்படுகின்ற பெங்களூர் தலைநகரம் இயங்கி வருகிறது.

கருநாடக மாநிலம் 1,91,791 சதுர கிலோ மீட்டர¢ பரப்பிலும் பெங்களூரு மற்றும் கிராமப் புறப் பகுதிகள் ஒருங்கிணைந்து 7,915 சதுர கிலோ மீட்டர¢ பரப்பில் சமவெளியும் காடுகள் சூழ்ந்த குறிஞ்சி நிலமாய் திகழ்கின்றது.

கருநாடக வளர¢ச்சியில் முழு பங்களித்து ஒழுங்குபடுத்தி வளர¢ச்சி கண்டவர¢ பொறியாளர¢ விஸ்வேஸ்வராயா.  அதே போல கெம்பகவுடா  என்னும் குறுநில மன்னரின் தொலைநோக்குப் பார¢வையால் பெங்களூரு சீரமைக்கப் பட்டு சிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்திய ஒன்றிய விடுதலைக் கொடியை நினைவு கூறுகின்ற வகையில் வீரதீர செயலைக் குறிக்கும் செம்மண் நிறைந்தும், மலைகளும், பள்ளத்தாக்குகளும் காடுகளும் பசுமைப் போர¢வையால் பச்சையாகவும், அதில் வாழும் மக்கள் வெண்மையோடு விளங்குகிறது, அனைத்து விதமான பயிர¢ சாகுபடிக்கும் ஏற்ற ஈரப்பதம் நிறைந்து வளமை கொஞ்சிடும் பூமியாகும்.

தென்னகத்திலேயே பொன் விளையும் பூமியாம் தங்கவயல் இருந்துள்ளது, மிகப் பெரிய தங்கச் சுரங்கம் நிர¢வாகக் காரணங்களால் தற்போது மூடங்கிக் கிடக்கிறது, பல லட்சம் உழைக்கும் தொழிலாளர¢களும் வாழ்க்கை கேள்விக்குறியோடு தவிக்கின்றனர¢, இரும்பு போன்ற கனிமங்களும், கிரைணட் கற்களும் அரசுக்கு பெரும் வருவாயை ஈட்டித் தருகின்றன.

சங்க இலக்கியக் காலம் தொட்டு மக்களின் வளமான வாழ்வுக்கு பெரும் துணை நின்ற, நிற்கின்ற காவிரி ஆறு, குடகு மாவட்டத்தில், பொங்கும் புனலாய் மலையில் தோன்றி, 474 கிலோ மீட்டர¢ தொடர¢ பயணத்தை தமிழகத்தின் நாகை மாவட்டம் காவிரிப் பூம்பட்டிணத்தில் குணக்கடலாம் வங்காள விரிகுடாக் கடலில், பயணத்தை நிறைவு செய்கிறது, தமிழகத்தின் டெல்டா மாவட்டம் என்று அழைக்கப் படுகின்ற திருச்சி, தஞ்சாவூர¢, திருவாரூர¢ நாகை மற்றும் கடலூர¢ மாவட்டத்தின் நெல், கரும்பு, பருத்தி சாகுபடிக்கு பெரும் அளவில் உதவியாய் அமைந்துள்ளது காவிரி ஆறு.

தமிழர¢களின் கைவண்ணத்தில் கலையழகும் கம்பீரத் தோற்றத்தின் எழில் வழவமாய் ‘விதான சவுதா” என்னும் சட்டப் பேரவைக் கட்டிடமும், அதன் எதிரே செவ்வண்ணப் போர¢வை போர¢த்தி காட்சியளிக்கும் உயர¢நீதிமன்ற கட்டிடமும் சட்டமியற்றும் மாளிகையும், நீதியை நிலைநாட்டும் மாளிகையும் கைகோர¢த்துக் காண்போரை கவர¢ந்து காட்சியளிக்கிறது, இது போன்ற பொலிவினை எந்த மாநிலத்திலும் ஒரு சேர காணவியலாது, நீதிமன்றத்தின் தென்பகுதியில் 600 ஏக்கர¢ சதுரப் பரப்பில் கண்கவர¢ பூந்தோட்டமாய் ‘‘கப்பன் பூங்கா” பரந்து விரிந்து மக்களின் மகிழ்விடமாய், சிறார்¢களின் பொழுதுபோக்கும் பூமியாய் அமைந்துள்ளது, பல்வேறு தனியார¢ சிறார்¢, மகிழ்விடங்கள் ஒவ்வொரு பகுதிகளிலும் சிறந்து விளங்குகின்றது, அரசு அருங்காட்சியகமும் விளையாட்டு பேரரங்கப் பகுதியில் அமைந்துள்ளது.

எழிலார்ந்த கண்கவர¢ கண்ணாடி மாளிகையுடன் கூடிய ‘லால்பாக்”கும் நகரின் மையப் பகுதியில் மனமகிழ்வு பூங்காவாக அமைந்துள்ளது, பருவ காலத்தில் மாம்பழக் கண்காட்சி மிகச் சிறப்பாய் அமைப்பது, தோட்டக்கலைத் துறையின் செயல்பாடுகளில் தேவையானதாகும், அதே போல மலர¢க் கண்காட்சியும் நிகழ்த்துவர¢, பெங்களூருவைச் சுற்றி-லும் எண்ணிக்கையிலா பெரிய ஏரிகள் சூழ்ந்துள்ளன. மாந–கரின் தென் பகுதியில் ‘‘பன்னரு கட்டா”  எனும் பகுதி–யில் பல ஏக்கர¢ சுற்றளவில் உயர¢தரமிக்க உயிரியல் பூங்கா, ஏற்றமிகு சுற்றுலா மக்களின் மகிழ்விடமாய்த் திகழ்-கிறது.

மேற்கு வங்க மாநிலத்தில் அவுரா நதியின் குறுக்கே பெரிய தொங்கு பாலம் வழிவமைத்துள்ளது போல் கிருஷ்ணராஜபுரம் தொடர¢ வண்டி நிலையத்தின் அருகில் ஒரு தொங்கு பாலமும் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. சிறப்பான தோற்றப் பொலிவுடன் மக்களால் மகிழ்வுடன் உற்று நோக்கும் இடமாய் விளங்குகிறது.

ஐ.டி. தொழில் வளர¢ச்சியில் 6830 பெரு நிறுவனங்களைப் பெற்று சிறப்பான நிலையில் விளங்குகிறது, இந்திய ஒன்றியத்திலுள்ள அனைத்துப் பகுதி மக்களும் வாழ்வாதாரமளிக்கும் பூமியாய் பெங்களூரு விளங்குகிறது.

கருநாடகத்தில் மேலே மக்களும் கீழே சிவப்பிலும் கொடியை வடிவமைத்து கன்னட கொடியாய் நவம்பர¢ முதல் நாளில் முக்கிய பகுதிகளில் ஏற்றி வைப்பதை வாடிக்கையாகக் கொண்டுள்ளனர¢, பல மாநிலத்திற்கு இல்லாத பெருமை, முத்தமிழ் அறிஞர¢ கலைஞர¢ அவர¢களின் ஆட்சிக்காலத்தில் ‘‘தாயகத்திற்கு தனிக் கொடி” என்னும் உரிமை என்பது நினைவுத் தரத்தக்க நிகழ்வாகும்.

பெங்களூரு நகரினை இணைக்கின்ற வகையில் சிட்டி நிலையம், கண்டோண்மெண்ட், கிழக்கு, பானஸ் வாடி, பைப்னஹள்ளி, சிக்குதாளா, கார¢மேலராம், கிருஷ்ண ராஜபுரம், சென்னசந்திரா என பல தொடர¢ வண்டி நிலையங்களும், நகரின் பலப் பகுதிகளுக்கு வலம் வரும், ‘மெட்ரோ தொடர¢வண்டிகளும், மக்களின் பயண நெருக்கடியை பெரும் அளவில் குறைந்து சேவை செய்கின்றன, வேறு எந்த நகருக்குமில்லா பெருமையாகும்.

மக்களின் பெருக்கம் போலவே போக்குவரத்து ஊர¢திகளின் பெருக்கமும் அதிகமாயுள்ளது, தென்ன-கத்தின் குறிஞ்சியாய் புகழ் பெற்று விளங்கும் பெங்களூருவை இரண்டாம் தமிழ்நாடு என்றே கூறுவர¢ ‘புதுவைக்கு வீதியழகு, இலண்டனுக்கு நீதியழகு, பெங்களூருக்கு கவின்மிகு கலையழகு” என்றே அழைக்கலாம்.

பொதுவுடமை அறிஞர¢ பிளாட்டோ ‘‘நம் நாடு எல்லா வளங்களும் பெற்றிருந்தும், தன்னலவாதிகளால் ஒரு பக்கம் வளமையும், ஒரு பக்கம் வறுமையும் பெருகியே உள்ளன” என்று கூறுவது கருநாடக மாநிலத்திற்கும் பொருந்தும் என்றே கூறலாம்.  அதிநவீன கட்டிடக் கலை, தொழில் நுட்பம், உலகத்தர வரிசைப் பட்டியலில் விண்ணை எட்டிப் பிடிக்கும் நிலையில் சிறந்து விளங்குகிறது.

 தமிழர¢களின் பண்பாட்டு அடையாளமாக பெங்களூர¢த் தமிழ்ச் சங்கமும், திருவள்ளுவர¢ சங்கமும் சிறப்பாக நிலையில் உயர¢ந்து விளங்குகின்றன, கல்விக் கொடையின் ‘‘பாரியாய் முனைவர¢. மதுசூதன பாபு லிட்டில் உயர¢நிலைப் பள்ளியும், அம்பேத்கர¢ சட்டக் கல்லூரியைப் பேராசிரியர¢ இராம மூர¢த்தியும் பெயர¢ விளங்கும் செம்மையுடன் நடத்திச் செல்லுவது பெருமையாய் அமைந்துள்ளன.

-இரா.முல்லைக்கோ

Published by kaithadimonthly

சமூக மாற்றத்திற்கான ஊன்றுகோல்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: